ADP - OBSAH -73.-313.stránka

22. listopadu 2011 v 15:00 | Minda |  Překlady

Tak a je to tady! Musím říct, že tenhle díl je tak dobře napsaný, že je nejlepší přečíst si ho přímo v originále :). Je temný, smutný, ale zároveň nesmítně krásný a silný. Scéna, kdy nejodvážnější válečníci riskují život a dělají psům živou návnadu, je skutečně... neuvěřitelná. Zvlášť úplný konec knihy. Tak klikněte na Celý článek a zažijte to na vlastní kůži.
Vaše MossŠedolouže už je přece jen postarší kočka, takže když uvidí Tygřího měsíce, splete si ho díky jeho tmavé srsti a mohutnosti s Dubasem. Začne povídat cosi o dvou Hromových koťatech, která Dubas přenechal Říčním. Když si všimne, že jde o jiného kocoura, nechce mu pochopitelně prozradit, kdo je pravá matka těchto koťat. Tygří měsíc se na ni oboří tak hrubě, že Šedolouže ucouvne, podklouzne jí tlapka a rozbije si hlavu o skálu. Tygří k jejímu mrtvému tělu pouze zhnuseně čichne a odběhne zpět do svého teritoria. Ohnivé srdce tomu z úkrytu zděšeně přihlíží. Mlze a Šedému však později řekne jen to, že Šedolouže uklouzla, nezmíní, že se zde objevil i Tygří měsíc.

Popelavá potvrdí, že je Snížkotě skutečně hluché. Skvrnka se však zarputile nevzdává naděje, že by se mohlo stát učedníkem a později válečníkem. Rozhodne se, že bude bílého kocourka sama trénovat.

Mezitím Ohnivé srdce spolu s Myškou a Trnem objeví další psí stopy a zbytky kořisti, které potvrzují, že se v lese děje něco divného. Ačkoli jsou všude cítit psi a vše naznačuje, že tuto kořist jistě roztrhali oni, Modrá hvězda to prohlásí za dílo Větrného klanu. Rozhodne se, že Hromoví na Větrný klan zaútočí. Dřív, než si to však stihne víc rozmyslet, ozve se z mýtiny zoufalé Skvrnčino volání. Flekatá matka kvílí žalem, protože Snížkotě právě odnesl dravý pták. Navzdory snaze se Snížkotě už nepodaří najít. Skvrnka je zničená a rozhodne se odstěhovat se do doupěte starších. Modrá hvězda vyděsí celý klan, když vyhlásí válku Hvězdnému klanu za to, že se u Hromových děje jedno neštěstí za druhým. Popelavá s Ohnivým jakžtakž ztlumí paniku a konejší ostatní, že jde jen o nešťastnou náhodu.

Přichází Shromáždění. Ohnivé srdce se tam setká s učedníkem Skvrníkem, kotětem Jitrocelky, kterého pomáhal nést při cestě Větrných zpět do jejich domova. Hromoví se dozvídají, že Křivý měsíc, velitel Říčních, dvě noci před tím zemřel. Na jeho místo nastoupila Levhartí hvězda, zástupcem je Skalák. Šedý pruh Ohnivému prozradí, že nová velitelka plánuje zaútočit na Hromové a získat zpět Sluneční skály. Levhartí hvězda skutečně něco podobného ve svém proslovu naznačí, Modrá hvězda však nepochopí narážku a neurčitě kývne na to, co Levhartí říká. Poté začne velitelka Hromových obviňovat Větrný klan z kradení potravy. Nakonec pomateně prohlásí, že se od nich Hvězdní odvrátili. Shromáždění končí dost rozpačitě, plné potlačované zloby a zmatení. Ohnivé srdce ještě zahlédne Proužka, jak si s Tygřím měsícem povídá o Ostružkotěti a Hnědokotěti, což ho moc nepotěší.

Následující den Modrá hvězda rozhodne, že napadnou Větrné. Zadá Ohnivému úkol vybrat válečníky vedoucí tento útok a nenechá si to ničím vymluvit. Ohnivé srdce má věštecký sen, ve kterém mu Tečka dává naději, že se tomuto zbytečnému krveprolití dá vyhnout.

Proužek mezitím vezme koťata Tygřího měsíce a odvede je na hranice obou klanů, aby se mohla setkat se svým otcem. Ohnivý je vyruší a s nelibostí sleduje, jak koťata obdivují velitele Stínových.

Ohnivé srdce se ten samý den tajně vydá k Větrným a promluví si s Vysokým měsícem, podaří se mu dohodnout, že Větrní vyšlou Havrana, aby Modrou hvězdu přemluvil k mírovému jednání. Času je velmi málo - jen do dalšího úsvitu. Když se však Ohnivé srdce vrátí do tábora a vysvětlí vše klanu, většinu koček pobouří, že jednal za zády velitelky. Světlá bouře mu to nemůže odpustit.

Havran nakonec dorazí včas. Jednání proběhne velmi napjatě, nicméně se vše vyřeší bez boje. Modrá hvězda se vrátí zpět a nazve Ohnivého zrádcem. Prohlásí, že největším trestem pro něj bude to, že se stane po ní velitelem. Zrádce velitelem dalších zrádců, jak výstižné.

Modrá hvězda se sama vydá k Měsíčnímu kameni, kde obdrží vzkaz od Hvězdných, že v lese číhá zlo. Dozví se cosi o "smečce".

Nedlouho poté Levhartí hvězda skutečně zaútočí na Hromový klan. Na Slunečních skalách se strhne nevyrovnaná bitva. Šedý pruh se boji vyhne, neboť nedokáže bojovat proti svým přátelům z bývalého klanu. Místo toho pomůže přivolat Ohnivého k málem umírající Modré hvězdě - Mlha a Skalák na ni útočí a velitelka se nebrání. Nedokázala by ublížit svým koťatům. Místo toho stále dokola opakuje, jak je na ně hrdá. Ohnivé srdce zasáhne a řekne oběma válečníkům, že je Modrá hvězda jejich pravá matka. Oni ji však proklejí a odběhnou pryč, bitva totiž mezitím skončí výhrou Hromových. Šedý pruh se připojí zpět ke svému bývalému klanu, protože ho Levhartí hvězda označí za zrádce a vyžene ho.

Obláček je po bitvě jmenován válečníkem Oblačným ocasem. Dlouhý a jeho učedník Rychlík jsou velmi zklamaní, Rychlík by totiž bojoval také, kdyby ho Ohnivý neposlal pro posily. Modrá hvězda však o jmenování Rychlíka válečníkem nechce ani slyšet, protože Dlouhý je pro ni zrádce. Sympatizuje s Oblačným ocasem i proto, že nevěří v Hvězdný klan. Jasněnka je také rozmrzelá, že se nestala válečnicí.

Rychlík s Jasněnkou se pokusí vydat hledat nebezpečí, které klan ohrožuje, na vlastní pěst. Rychlíka však ostatní Hromoví najdou mrtvého a Jasněnku těžce zraněnou - přijde o oko a jedno ucho. Modrá hvězda si nejprve myslí, že kočička nedožije dalšího rána, takže provede posmrtný rituál přijetí mezi válečníky. Pojmenuje ji Ztracená tvář. Bílorezavá válečnice však přežije, ačkoli je znetvořená, v šoku, a neustále cosi opakuje o "smečce" a vykřikuje "zabít, zabít". Když se trochu vzpamatuje, přesune se na nějaký čas do doupěte starších, kde se spolu se Skvrnkou vzájemně povzbuzují. Ohnivé srdce s Oblačným však vezmou Ztracenou na návštěvu za Princeznou. Ta začne velmi netaktně blekotat cosi o tom, jak je bílorezavá kočička znetvořená a ohavná. Ztracená tvář je z toho velmi posmutnělá. Oblačný ocas už neskrývá svou lásku k bílorezavé válečnici a tráví s ní spoustu času.

Ohnivé srdce se stane učitelem Ostružiňáka a Listnáč učitelem Hnědky. Světlou bouři rozzlobí, že opět nedostala učedníka. S Ohnivým nějaký čas vůbec nechce mluvit. I Ostružiňák je na Ohnivého naštvaný - když oběma mladým učedníkům řekne zrzavý válečník pravdu o vraždách a intrikách, které Tygří spřádal, Ostružkotěti okamžitě dojde, proč se na něj Ohnivé srdce vždycky tak nenávistně díval. Velmi ho to rozlítí a začne se k zrzavému kocourovi chovat odmítavě.

Dlouhý objeví, že se nedaleko Hadích skal v jeskyni skrývají psi. Když to chce Ohnivému oznámit, začne se zástupce velitelky chovat úplně jak Modrá hvězda - obviňuje Dlouhého ze zrady a spřádání plánů, ani ho nenechá doříct nic o hrozbě ohledně psů. Naštěstí zasáhne Bílý vichr. Dlouhý viděl Drápa, jak předhazuje psům mrtvého králíka - očividně je sem chodí krmit.

Hromoví se zděšením zjistí, že od jeskyně vede pachová stopa plná dalších mrtvých králíků přímo do jejich tábora. Není času nazbyt - musí rychle připravit plán, jak evakuovat všechny kočky z tábora a zároveň nějak zabít či vyhnat psy. Je jasné, že jde o život a času je málo. Když se celá hlídka vrací zpět do tábora, aby rychle sestavila plán, naleznou nedaleko tábora mrtvou kočku. Je to Mourka. Zemřela, aby psi mohli ochutnat kočičí krev. Oblačný ocas, Modrák i Kopretinka kvílí žalem a to je ještě posílí v touze pomstít svou matku. Plán je následující: všichni se vydají ke Slunečním skalám, kde se schovají na stromech, kromě několika nejrychlejších běžců - ti budou dělat "štafetu" a jako živá návnada zaženou psy až ke srázu u řeky, kde by si měli pádem srazit vaz. Těsně před tím, než vyrazí do boje, usmíří se Světlá s Ohnivým a navzájem si vyznají lásku.

Plán však selže - psi sice skutečně běží až ke srázu, kde "štafetu" přebírá Ohnivé srdce a vede je k okraji útesu. Zjišťuje však, že nebude stačit zabrzdit na okraji srázu a nechat psy spadnout dolů - bude se muset obětovat a skočit tam před nimi. Dřív, než to však stačí udělat, se odněkud vynoří Tygří měsíc a zaútočí na něj. Kvůli tomu Ohnivý nemá čas skočit ani utéct - Tygří se zachrání skokem na strom, ale Ohnivého se chystá zabít vůdce psí smečky. Zavře oči a připraví se na smrt, když…

Kolem prolétne šedá silueta. Je to Modrá hvězda, která Ohnivému zachrání život. S vůdčím psem se utrhne okraj srázu a zřítí se dolů do prudké řeky, spolu s ním tam však spadne i Modrá hvězda.

Ohnivé srdce skočí dole pod útesy do řeky a s pomocí Mlhy a Skaláka, kteří se tu znenadání objevili, se jim podaří velitelku vytáhnout ven. Je však jasné, že Modrá hvězda umírá. Její smrti přihlíží její dvě koťata, její větrný zástupce Ohnivý, Šedý pruh a z povzdálí i Tygří měsíc. Mlha a Skalák své matce odpouštějí, že je opustila a nechala je vyrůstat v jiném klanu. Modré hvězdě jako by se konečně projasnila mysl. Sdělí Ohnivému, že poslední okamžiky svého života si uvědomila, že její klan nejsou zrádci. Opět začala ostatním věřit a zbavila se své pomatenosti, když viděla, jak klan spolupracuje na Slunečních skalách, jak silní pomáhají slabým a nejlepší válečníci riskují své životy, aby zachránili klan. Zjistila, že Hvězdný klan se od ní neodvrátil. Začala věřit oddanosti svého klanu i Ohnivému srdci. Modrá hvězda si vzpomene na Dubase, svou lásku a otce Skaláka a Mlhy. Pak se na Ohnivého podívá a konečně mu vyloží obsah věštby, která říká, že "jen oheň může náš klan spasit". Tím ohněm je právě její věrný zástupce velitelky.

"Budeš skvělý velitel," zašeptá tiše Modrá hvězda, "jeden z nejlepších, jaké les kdy poznal. Budeš mít vroucnost ohně, abys dokázal svůj klan ochránit, i ohnivou divokost, abys byl schopen ho bránit v boji. Budeš Ohnivý měsíc, světlo Hromového klanu." S těmito slovy Modrá hvězda umírá.= KONEC PÁTÉHO DÍLU =
 

9 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Lea (Černá jiskra) Lea (Černá jiskra) | 22. listopadu 2011 v 15:10 | Reagovat

Pá-á-ni! To sou zvraty! Děkuju, Moss, seš ze zlata, žes to sem dala :-) Ještě jednou díky

2 Yuki ;3 Yuki ;3 | 22. listopadu 2011 v 16:17 | Reagovat

Chudinka Modrá hvězda :'( měla sem ji hodně ráda :3, těším se až vyjdou další díly Divokých koček, jsou to opravdu dokonalé knížky <3 a moc děkuji že jsi sem dala konečné shrnutí:)

3 Inka Inka | E-mail | Web | 22. listopadu 2011 v 16:32 | Reagovat

to je nadhera! nejlepsi je ten konec! chudak modra hvezda... dekuji, moss

4 Enka Enka | 22. listopadu 2011 v 16:38 | Reagovat

To je strašná škoda, Modrá Hvězda se mi vždycky líbila. Snad si Ohnivé srdce povede dobře.
Moc dík za překlad, nevim, co bych dělala, kdybys to nepřekládala. Dík Moss

5 Enka Enka | 22. listopadu 2011 v 16:39 | Reagovat

čau Inko, já myslela, že tu budu dřív a ty mě zase předběhneš. :-D

6 Inka Inka | E-mail | Web | 22. listopadu 2011 v 16:47 | Reagovat

[5]: kolikrát ti mám říkat, že jsem rychlejší :-D

7 Noční trolejbus 409 Noční trolejbus 409 | Web | 22. listopadu 2011 v 17:56 | Reagovat

super!

8 Moss Moss | Web | 22. listopadu 2011 v 18:08 | Reagovat

[1]: Děkuju :)! Jsem ráda, že tě to tak potěšilo :D

[2]: Já ji taky měla hodně ráda - a i když jsem věděla, jak to dopadne, dost mě to vzalo... jen doufám, že další díly skutečně vyjdou! :D Do té doby budu aspoň překládat na vlastní pěst.

[3]: Není zač, děkuju za pochvalu. Ano, konec je opravdu nádherný...

[4]: Děkuju, jsem ráda, že se ti moje překlady líbí :).

[7]: Děkuju! :)

9 Blackdew-the medicine cat loner Blackdew-the medicine cat loner | 22. listopadu 2011 v 18:32 | Reagovat

s bluestar je to smutný,ale myslím,že určitým způsobem je to pro ni vysvobození. Měla opravdu těžký život,nejdřív smrt Moonflower,pak Snowfur a Mosskit...

10 Lara Lara | Web | 22. listopadu 2011 v 18:46 | Reagovat

To je fakt ÚŽASNÉ ! Chudinka Modrá Hvězda .. Ale je to celé strašně super , jsem moc ráda , že existuje někdo jako ty a překládá to :3

11 Moss Moss | Web | 22. listopadu 2011 v 19:15 | Reagovat

[9]: Modrá hvězda vždycky byla silná kočka. Přestála smrt své matky, sestry, kotětě, zástupce a mnoha přátel z klanu - i ztrátu svých dvou zbylých koťat. Smutné je, že ji nakonec nejvíc zlomila zrada válečníka, kterému důvěřovala ze všech nejvíce... obětovala svůj život klanu. Myslím, že byla šťastná, ačkoli měla opravdu těžký život... ale ano, jistým způsobem to bylo vysvobození.

[10]: Děkuju! :) Těší mě, že se ti to líbí. Budu teď překládat víc, obnovím pravidelné překlady (pokud vyjde čas, tak každý den nebo aspoň každý druhý den ve tři odpoledne čekejte překlad nebo článek :)).

12 Inka Inka | E-mail | Web | 22. listopadu 2011 v 19:20 | Reagovat

[11]: Já jsem Modrou hvězdu od začátku zbožňovala a tohle mě docela vzalo. Jsem ráda, že obnovíš pravidelné překlady, nemohu se dočkat! ;-)

13 Inka Inka | E-mail | Web | 22. listopadu 2011 v 19:20 | Reagovat

:-D

14 Bubble Bubble | 22. listopadu 2011 v 19:23 | Reagovat

Krásný :-) Dojemné...Chudák Modrá hvězdička...Byla super. Když si vzpomenu na první díl (Into do wild) jak tam byla poprvé se Zrzekem a ted...Bude divný, že už tam nebude. A taky bude těžké si zvyknout na Ohnivého jako na velitele :-D Prostě NÁDHERNÝ překlad! :-)

15 Bubble Bubble | 22. listopadu 2011 v 20:08 | Reagovat

[14]: Tedy ne přímo překlad, spíš souhrn překladu, ale vlastně i překlad ;D

16 Inka Inka | E-mail | Web | 22. listopadu 2011 v 20:16 | Reagovat

[15]: ty logiku :-D

17 Wormsík Wormsík | 22. listopadu 2011 v 20:57 | Reagovat

to je úúúúúúúúúúúúúúúúúúžasný!!! :-D

18 Moss Moss | Web | 22. listopadu 2011 v 21:11 | Reagovat

[12]: To mě těší! :) A Modrá hvězda byla skvělá...

[14]: V Nejtemnější hodince zemře mnoho dalších koček. Ano, bude těžké si zvyknout, že tam najednou není žádná další kočka nad Ohnivým, žádná Modrá hvězda... hodně se toho změnilo, od té doby, co Zrzek přišel ke klanu. Děkuju! :)

[17]: Moc děkuju! :)

19 Misha(nejde jí přihlásit na blog a chce někoho zabít) Misha(nejde jí přihlásit na blog a chce někoho zabít) | 22. listopadu 2011 v 21:48 | Reagovat

Osoba kterou nebudu jmenovat mě otravuje a prosí jestli by si se nepodívala na náš nová blog, http://warriorscz.blog.cz/

Thnx Mossie, snad už mě to nebude otravovat
*čeká co se stane* 8-O

20 Misha Misha | 22. listopadu 2011 v 21:57 | Reagovat

přečteno, super xD

21 Inka Inka | E-mail | Web | 22. listopadu 2011 v 22:20 | Reagovat

[19]: já tu nejsem :-D

22 Misha Misha | 23. listopadu 2011 v 13:58 | Reagovat

[21]: vidí jí* asi jsi

23 černá tlapka černá tlapka | 23. listopadu 2011 v 14:13 | Reagovat

krása úžasný :-D

24 Inka Inka | E-mail | Web | 23. listopadu 2011 v 14:50 | Reagovat

[22]: sakra! :-D

25 Misha Misha | 23. listopadu 2011 v 15:50 | Reagovat

:-D  :-D

26 Vrána (Měsíční tlapka) Vrána (Měsíční tlapka) | 23. listopadu 2011 v 18:54 | Reagovat

aaaach, to je krásný.... :-(  :-P Ale smutný, a takový statečný a silný.. no jak si psala. nádhernej překlad a nádherná knížka. Díky žes to přeložila..

27 černá tlapka černá tlapka | 23. listopadu 2011 v 20:01 | Reagovat

to je prostě úžasný škoda že to nechtěj přeložit
je dobře žes to přeložila

28 černá tlapka černá tlapka | 23. listopadu 2011 v 20:10 | Reagovat

je to strašně dojemný :-(

29 Leopardka Leopardka | 23. listopadu 2011 v 20:26 | Reagovat

já u toho brečela :-( ...chudák M. Hvězda, Skalák a Mlha [:tired:] .....je to vážně smutný....jsem dost naštvaná na ostružinového, ale je to taky neuvěřitelně krásný překlad Moss

30 Moss Moss | Web | 23. listopadu 2011 v 21:28 | Reagovat

[19]:[21]: O tomhle blogu vím, jen jsem nějak zatím neměla čas ho dál zkoumat :D Moc dobrý nápad, jen nevím, jestli se albatrosáci nechají přesvědčit - ale vím, že tu teď jde spíš o fanouškovské překlady než snahu je přesvědčit o vydání... mimochodem, napsala jsem přímo šéfredaktorce Albatrosu. Uvidíme, třeba se stane zázrak a odpoví mi... :D

[26]: Moc děkuju. Jo, je v tom obrovská odvaha, bolest, ale i krása...

[23]:[20]: Děkuju :)!

[27]: Děkuju moc! :) To jo, myslím, že by tyhle knihy měly opravdový úspěch, kdyby je Albatros vydal :( Ale uvidíme, třeba se to nakonec podaří a dočkáme se oficiálního vydání v češtině :)

[28]: To je!

[29]: Moc děkuju! :) Já teda taky měla při čtení té pasáže o smrti Modré hvězdy co dělat, aby mi neukápla slza... je to hrozně dojemný.

31 Inka Inka | E-mail | Web | 23. listopadu 2011 v 23:00 | Reagovat

[30]: ja ji napsala uz dvakrat a v obou pripadech odpovedela :) a to pomerne rychle :-D

32 Moss Moss | Web | 23. listopadu 2011 v 23:10 | Reagovat

[31]: Vážně? Skvělý! Co ti napsala? :D Já Albatrosákům psala kdysi dávno (a to my odpověděli), ale pak jsem jim mailovala nedávno podruhé (na obecný mail Albatrosu) - a žádná odpověď, tak nevím. Zkusila jsem teď napsat paní šéfredaktorce, u té je snad naděje, že mi odpoví, pokud bude mít čas...

33 Inka Inka | E-mail | Web | 24. listopadu 2011 v 19:27 | Reagovat

[32]: co my napsala? to je přeci tady: http://warriors.blueforum.cz/21323/tema/34945/ :-D no, alespoň ta odpověď na první e-mail :-D celé ti to mohu přeposlat, jestli chceš ;-)

34 Moss Moss | Web | 26. listopadu 2011 v 20:12 | Reagovat

[33]: A jo! :D Ty jo, to je smutný. Je nás hodně, ale očividně stále ne dost... :( protože ani takových dvacet třicet příznivců nestačí, spíš by bylo potřeba několik desetitisíců...

35 Inka Inka | E-mail | Web | 26. listopadu 2011 v 23:08 | Reagovat

[34]: a proto tu máme Hnutí za Divoké kočky!

36 Rakeťák (Veverka-DK) Rakeťák (Veverka-DK) | Web | 10. prosince 2011 v 9:27 | Reagovat

Moje nejoblíbenější kniha :) je fakt suprovní :3

37 Jiskra Jiskra | Web | 3. března 2012 v 20:09 | Reagovat

Modrá hvězda podle mě byla a nejspíš i zůstane nejlepším velitelem Hromového klanu. Samozřejmě je tu ještě Ohnivý měsíc, Modrá hvězda toho ale tolik přestála a zvládla. I když je pouze na stránkách knih vyzařuje z ní síla,odvaha a moudrost. Vše obětovala svému klanu dokonce i svou lásku a rodinu. Pro ni ale nejspíš byla rodina Hromový klan. Je to smutné a krásné zároveň.

Moc děkuji Moss že tu překládáš a umožńuješ nám nahlédnout do úžasného světa Divokých koček :-)

38 lisis lisis | 7. září 2012 v 17:06 | Reagovat

ja nevim jak vy ale ohnive srdce se ve skutečnosti jmenuje ohnivous je to hezčí-píšou to  v knoize. :-D

39 Lea Lea | 5. května 2015 v 21:44 | Reagovat

[38]: O.O Panebože, co jsem to bylo za zrůdu.

Úplně mi vyhrkly slzy do očí, když si to znovu čtu.. Modré Hvězdy mi je tak líto, měla opravdu těžký život.
"Jen oheň může náš klan spasit. A tím ohněm jsi ty, Ohnivý,"

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama