Červenec 2009

Mechová hvězda - příběh - 3.část

19. července 2009 v 11:42 | Minda |  Můj klan
"Budeme potřebovat nové válečníky," povzdechla si Mechová. "Myslím, že tři z našich učedníků jsou už dost silní, aby se jimi stali."
Šedý souhlasně zamručel.
"Musejí se však vydat na cestu k Půlnočnímu kameni," dodala Mechová hvězda.
"Proč ne k Matčiným ústům? To je přece jedno z nejposvátnějších míst."
"Ano, ale Půlnoční kámen je mnohem blíže. Obávám se, že by nás Lávoví napadli dřív, než bychom stihli od Vysokých kamenů dorazit zpět."
"Tak rychle to nepůjde. Aby si zvolili velitele a léčitele, musejí mít souhlas Hvězdného klanu."
"Máš pravdu," přitakala Mechová, "jenže jsem dnes v noci měla sen."
Šedý dráp napjatě poslouchal, když mu velitelka líčila, jak se jí zdálo o děsivých stínech, prchající Bělkodrápce a bolestném křiku bitvy.
Šedý přikývl. "K Půlnočnímu kameni by ses měla vydat i s učedníky už dnes v noci."
Jemně se dotkl nosem její mourovaté srsti a vydal se zpět do tábora.

Mechová hvězda ještě chvíli hleděla kamsi za horizont, pak se otočila a vykročila za ním.
Brzy došla do tábora. Většina koček se právě myla a besedovala spolu, jiní už se schovali do doupat nebo vyráželi na lov.
"Ať se všechny kočky, které jsou schopné samostatně lovit, sejdou ke klanovému shromáždění uprostřed tábora," zvolala Mechová.

Když si i poslední kočka obtočila kolem tlapek ocas a pohodlně se usadila na tvrdé zemi, začala velitelka znovu mluvit.
"Jedna matka a jedna válečnice nás zradily. Přidaly se ke klanu Lávových, novému klanu mazlíčků." Z davu se ozvalo překvapené mručení.
"Matka a válečnice?" zavrčel Bílý vous. "Kdo?"
"Bělkodrápka a Křeček," odpověděla mu Mechová hvězda. Švihnutím ocasu utišila Slunečné a pokračovala. "Dnes v noci se vydám k Půlnočnímu kameni. Spojím se s Hvězdným klanem a požádám ho o radu." Otočila se k učedníkům, kteří se shromáždili na okraji davu. "Ořech, Plamen a Flíčka půjdou se mnou," dodala.
Jmenovaní učedníci k ní překvapeně vzhlédli.
"Vezmu s sebou i jednoho z mých válečníků," mluvila dál velitelka. "Šedý drápe, ty tu musíš zůstat a zastoupit mne v době mé nepřítomnosti," kývla na mohutného šedého kocoura. "Proto se na cestu k Půlnočnímu kameni vydá..."

Mechová hvězda - příběh - 2.část

11. července 2009 v 12:05 | Minda |  Můj klan
Nechtěla bych být pes, otřásla se, když uštěkaná obluda i s Dvounožcem zmizela kdesi v dáli.
Ladně seskočila zpět na zídku, pohodlně se usadila a začala si mýt uši.
"Mechová hvězdo!"
Otočila se za hlasem. "Šedý drápe," usmála se na svého zástupce. Přátelsky se dotkli nosy.
"Mechová, jedna z matek zaútočila na naší hlídku."
"Jsou všichni v pořádku?"
"Naprosto. Ta matka má tedy natržené ucho, ale Moura jí ho ošetřila."
Zamyšleně se na něj zahleděla. "Ze kterého klanu je?"
Šedý dráp na ní upřel ustaraný pohled. "No právě. Patří mezi Slunečné."
Mechová hvězda pootevřela tlamu a vyvalila zelené oči. "Matka z našeho klanu zaútočila na naší hlídku?!"
Šedý válečník přikývl.
"Jak je to možné?! Šedý, já..."
"Ne, není to tvá vina. Poté, co jí Moura osetřila, utekla Bělkodrápka -nedívej se na mě tak, Mechová, ta matka byla skutečně Bělkodrápka- do teritorií za lesem. Mám takový dojem, že se vrátila k Dvounožcům. Ale nešla sama - společně s ní zmizela i jedna válečnice. Křeček."
Chvíli seděli a mlčeli, než Mechová hvězda opět promluvila.
"Ty dvě nikdy nepatřily ke klanu celým srdcem. Myslela jsem ale, že už si na válečnický život zvykly," povzdechla si. "Nemůžu jim bránit. Přesto však zaútočily na klan, a to v době, kdy byly jeho součástí. A to si žádá odplatu."
"Ano, ale má to cenu? Riskovat jen proto, abychom našli dva mazlíčky, kteří si budou tou dobou už někde hřát ocas u nohou svých Dvounožců a žrát králičí bobky?"
Mechová na něj upřela zkoumavý pohled. "A když se vrátí, aby se pomstily? Pamatuješ, mluvily o Lišce, Bříze, Noční drápce... a o Lávovém klanu."
"Lávový klan?" podivil se Šedý dráp.
"Neříkej, že jsi o tom ještě neslyšel. Radical one o Lávových mluvila v jednom kuse. Je to rádoby klan mazlíčků, kteří se považují za válečníky. Lávoví se zatím nikdy nesešli, ale mluvilo se o nich dost a dost. Jedním z jejich cílů je zničit náš klan," ušklíbla se.
"Ti mazlíci proti nám nemají šanci!" máchl drápy do vzduchu Šedý.
"Nemají, ale zároveň je nemůžeme podceňovat," odvětila Mechová hvězda a zahleděla se k obzoru. Možná se jí to zdálo, ale zahlédla mezi lukami záblesk strakaté a bílé srsti.
Bělkodrápka a Křeček.

Test - jak dobře znáte Slunečný klan?

7. července 2009 v 8:29 | Minda |  --Pro vás--
I když by to mělo patřit do rubriky Slunečných, dám to mezi ostatní testy. Znáte dobře svůj klan (pokud v něm ještě nejste, styďte se! :o))? Otestujte si své znalosti.

Zaškrtávání, přiřazování, psaní atd.:

Najděte dvojice jmen a popisů a přemístěte je k sobě:

Asi nejtěžší - pište jména koček, které určíte podle popisů:

To samé, akorát bez časového omezení:

Tak do toho! Nápovědu najdete zde.